Sezónna účinnosť

Daikin ukazuje cestu k sezónnej účinnosti

Posol inovácií

Naše poslanie je založené na inovácii a záväzku ponúknuť spotrebiteľom najudržateľnejšie a energeticky najúčinnejšie produkty. Keď Európska Únia vydala smernicu Eko-dizajn (2009/125/ES), a legislatívny zákon na nastavenie minimálnych noriem účinnosti pre produkty využívajúce energiu, boli sme pripravení na splnenie tejto výzvy.

V roku 2010 sa spoločnosť Daikin stala prvým výrobcom HVAC-R, ktorý zaviedol sezónnu účinnosť: špičková metóda na vývoj a zavedenie energeticky účinnejších technológií pre produkty na zníženie prevádzkových nákladov a znečistenia životného prostredia.

Na základe tejto iniciatívy sa Daikin stal aktívnym lídrom, ktorý nielenže dodržuje budúcu legislatívu, ale prekonáva ju aj pokročilými technológiami a produktmi.

sezónna účinnosť

Čo je sezónna účinnosť?

Sezónna účinnosť meria skutočnú energetickú účinnosť zariadení na vykurovanie alebo chladenie počas jedného roka. Na rozdiel od starších systémov vykurovania a chladenia sezónna účinnosť sleduje každodenné operácie systému a započítava teplotné výkyvy a obdobia pohotovostného režimu. Po roku poskytnú údaje sezónnej účinnosti dôkladnejší a spoľahlivejší prehľad o spotrebe energie systému. To pomôže zákazníkom vykonať správne kroky na zníženie dopadu ich systému na životné prostredie.

Sezónna účinnosť a energetické triedy

Pre splnenie týchto noriem energetickej účinnosti vyžaduje smernica Eko-dizajn EÚ jednotné zobrazenie energetickej triedy na produktoch Daikin. Tieto energetické triedy zobrazujú energetickú účinnosť zariadení na vykurovanie a chladenie a umožňujú spotrebiteľom jednoducho porovnávať modely.

Lot10-photogrid.png

Energetický štítok – LOT 10

Generovanie štítku pre tepelné čerpadlá vzduch-vzduch

Lot1-2-photogrid.png

Energetický štítok – LOT 1 a 2

Generovanie štítku pre vykurovacie systémy na vodnej báze.

Lot6-photogrid.png

Energetický štítok – LOT 6

Generovanie označenia a prezretie si technických údajov pre vetracie jednotky.

EntrLOT1.png

Eco Design - Entr LOT21

ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn výrobkov na ohrievanie vzduchu, chladiacich výrobkov, vysokoteplotných priemyselných chladičov a ventilátorových konvektorov

EntrLOT1.png

Eko-dizajn – Entr LOT1

Prezretie si technických údajov pre chladiace jednotky.

Inteligentné využitie energie

Od roku 2010 uviedol Daikin sezónnu účinnosť na rozsiahlom produktovom sortimente, aby pomohol zákazníkom znížiť náklady a dosiahnuť vyššie úrovne energetickej účinnosti. Spoznajte niektoré z najmodernejších klimatizačných riešení Daikin, ktoré využívajú sezónnu účinnosť na splnenie požiadaviek v priemyselných, komerčných a rezidenčných sektoroch.

skyair_RZAG-LV1.png

Daikin Sky Air

Sky Air je špičkovou komerčnou radou spoločnosti Daikin. Rada Sky Air je určená pre optimálnu sezónnu energiu a pre chladenie aj vykurovanie dosahuje energetické triedy až do A++

bluevolution_emura_710x460.jpg

Daikin Split

Split systém Daikin zahrňuje široký sortiment vnútorných jednotiek, ktoré plnia vysoké štandardy dizajnu a výkonu. Funkcie na úsporu energie ako sú inteligentné oko a týždenné časovače dosahujú sezónnu účinnosť až do triedy A+++.

vrv-485x200.png

Daikin VRV

Technológia VRV Daikin je určená na dosahovanie vysokej sezónnej účinnosti v komerčnom sektore. Variabilná teplota chladiva (VRT) zaručuje, že rada VRV dosahuje najvyššie úrovne komfortu a účinnosti pre používateľov.

Chiller-product-485x200.png

Chladiče Daikin

Chladiče Daikin sú vybavené najmodernejšími technológiami, poskytujú najvyššie energetické účinnosti a nižšie prevádzkové náklady.

altherma-500x330.png

Daikin Altherma

Ako tepelné čerpadlo s najlepším predajom na trhu, vypúšťa Daikin Altherma nižšie emisie pomocou generovania udržateľnej energie a energeticky úspornej technológie.