Certifikácia vašej zelenej budovy

Certifikácia vašej zelenej budovy

Daikin, ako líder v systémoch HVAC-R, je pre vaše projekty zelených budov najlepší partner.

Dôležitosť zelených budov

Riešenia energeticky účinných budov sa môžu na začiatku zdať nákladnejšie, ale výber udržateľnej možnosti vám z dlhodobého hľadiska ušetrí peniaze. Investíciou do zeleného riešenia znižujete prevádzkové náklady a využívate obnoviteľné zdroje. Majte náskok pred legislatívou a zvýšte trhovú hodnotu svojej budovy.

Kompletné riešenie Daikin

Mnohé budovy zvyčajne využívajú celkom oddelené systémy vykurovania, chladenia, mrazenia, vetrania a prípravy teplej pitnej vody. Tým sa plytvá veľkým množstvom energie. S kompletným riešením Daikin ponúkame účinnejšiu alternatívu. Kompletné riešenie Daikin riadi až do 70% spotreby energie budovy pre maximálnu energetickú účinnosť pri minimálnych prevádzkových nákladoch a pre zníženie emisií CO2.

Kompletné riešenie Daikin
Váš zelený partner

Váš zelený partner

Náš tím akreditovaných profesionálov (AP) je pripravený vám pomôcť pri výbere správneho zariadenia, aby ste dosiahli ciele pre vašu zelenú budovu v rámci rozpočtu. Či už ide o certifikáciu BREEAM alebo LEED, udržateľný dizajn alebo spustenie do prevádzky, spoločnosť Daikin je na každom kroku vašej cesty, aby vám pomohla maximalizovať váš program zelenej budovy.

Premenlivé množstvo chladiva (VRV) a invertorová technológia

Pri návrhu zeleného projektu vidia BREEAM, LEED aj Daikin energetickú účinnosť ako najvyššiu prioritu. Pri výbere je pre vás najlepšou investíciou premenlivé množstvo chladiva Daikin pre systémy VRV, pretože vám umožňuje upraviť teplotu chladiva tak, aby odrážalo skutočné podmienky; zakaždým vytvorenie optimálnej sezónnej účinnosti. Všetky jednotky VRV, chladiča a chladenia s rekuperáciou tepla Daikin využívajú invertorovú technológiu , aby poskytovali najvyššie hodnotenia BREEAM a LEED pre výpočty energetickej účinnosti.

VRV
Inteligentná sieť

Inteligentná sieť

Na výrazné zníženie spotreby energie budovy musí byť prevádzka klimatizačnej jednotky nepretržite riadená a monitorovaná. Inteligentná sieť Daikin (i-Net) je webový, dátový a analytický nástroj, ktorý ponecháva riadenie HVAC-R na nás a vám umožňuje sústredenie sa na vaše hlavné obchodné aktivity. Naša sieť Daikin i-Net nepretržite vylaďuje prevádzku vášho systému bez toho, aby ste vy museli zasahovať.

Naše projekty zelených budov

Našou špecializáciou je pomáhať staviteľom dosiahnuť certifikáty BREEAM Excellent, LEED Gold, NZEB a podobné. Pozrite si niektoré projekty zelených budov, na ktorých sme pracovali.

Quattro park c

Krakov, Poľsko

Hodnotenie BREEAM Veľmi dobre

VRV sa používa ako jeden zdroj na vykurovanie a chladenie. Intelligent Touch Manager sa používa na centrálne ovládanie a riadenie spotreby energie

Crystal Tower

Bukurešť, Rumunsko

Hodnotenie BREEAM fáza dizajnu: Výborne

Skvelý a dobre známy príklad kompletného riešenia Daikin, ktorý viedol k vysokoúčinnej inštalácii HVAC

Weybridge

Weybridge, Veľká Británia

BREEAM Výborne

Systém Daikin VRV s rekuperáciou tepla ako veľký prispievateľ k vysokému energetickému výkonu štýlového sídla.

Zvýšte si hodnotenie BREEAM so spoločnosťou Daikin

BREEAM, založená v roku 1990, pomáha vlastníkom budov, architektom a projektantom s výberom dlhodobých a nákladovo efektívnych udržateľných riešení. Pomocou nezávislých hodnotiteľov s licenciou BREEAM vyhodnocuje energetickú účinnosť a spotrebu vody, zdravie a blaho, znečistenie, prepravu, materiály, odpad, ekológiu a procesy riadenia a dáva budovám ocenenie na základe týchto vedeckých ohodnotení na škále od „Prešla“, „Dobre“, „Veľmi dobre“ po „Výborne“ a „Vynikajúco“. Vytvorením týchto cieľov pred regulačnými požiadavkami podporuje BREEAM vyššiu udržateľnosť a inováciu.

Závody v Belgicku a Českej republike a ich systémy VRV, Sky Air, Daikin Altherma, Split a systémy chladičov majú všetky certifikáciu BES 6001. Táto certifikácia zaručuje spoločensky, hospodársky a environmentálne zodpovedné získavanie zdrojov cez dodávateľský reťazec. Certifikácia BES 6001 je oficiálne uznávaná kritériami BREEAM a začlenením produktov s certifikátom BES 6001 do budovy výrazne zvyšujete svoje hodnotenie BREEAM.

Zistite viac