Riešenie Rooftop

Rooftop

Plne vybavené riešenie typu plug & play, pri ktorom sú vonkajšia a vnútorná strana dopredu prepojené.

Daikin séria rooftop

Obsiahly balík zahrnutý vo všetkých modeloch

1. Štandardne integrované vysokoúčinné ventilátory s voľným obežným kolesom EC

 • Statický tlak až do 300 Pa 
 • Riadené invertorom 
 • Žiadna údržba
Fan-outdoor-indoor.png

2. Štandardne flexibilný prívod vzduchu

 • Na mieste je možné vybrať až 4 strany (vpredu, vľavo, vpravo, zospodu)
Flexible-air-delivery.png

3. Najnovší ovládač pCO5

 • Priama integrácia do systému Daikin intelligent Touch Manager BMS (cez voliteľný protokol BACnet)
 • Jednoduchá integrácia v systémoch BMS iných výrobcov 
  • Štandardný protokol zbernice Modbus 
  • Voliteľný protokol BACnet
PCO5-Rooftop.png

4. Štandardne alarm upchaného filtra

 • Upozorňuje, že sa vyžaduje čistenie filtra
 • Vyššia kvalita vzduchu v interiéri a účinnosť

5. Hliníkové lamely s hydrofilnou vrstvou na vnútornej aj vonkajšej strane

Neustále chladenie infografika

Jednotka Rooftop pre maloobchodné predajne a obchodné domy

Maloobchodné predajne a obchodné domy potrebujú náročný dizajn kvôli obmedzenému priestoru a komplexnej stavebnej konštrukcii s rôznymi poschodiami a priestormi. Jednotky Daikin rooftop ponúkajú riešenie:

 • Potrubie je možné pripojiť flexibilne (vpredu, vľavo, vpravo, zospodu) a optimalizovať tak inštalačný priestor. 
 • Vysokoúčinné ventilátory s voľným obežným kolesom EC nepotrebujú údržbu, preto zabraňujú prestoju systému kvôli údržbe. 
 • Odberová klapka a ventilátor zaisťujú prevádzku bez pretlaku a optimalizovanie cirkulácie vzduchu. 
 • Vďaka integrovanému prívodu čerstvého vzduchu je zaručená vysoká kvalita vnútorného vzduchu.
Rooftop_Warehouse.jpg

Jednotka Rooftop pre sklady a priemysel

Pre stavebných manažérov a inžinierov môžu sklady alebo priemyselné aplikácie predstavovať vážne HVAC výzvy – kvôli svojej veľkosti a unikátnej konštrukcii. Jednotky Daikin rooftop ponúkajú riešenie:

 • Dopredu prepojené vnútorné a vonkajšie jednotky a chladivo naplnené vo výrobe ponúkajú cenovo výhodnú inštaláciu. 
 • Vysoký dispozičný tlak ESP až do 300 Pa umožňuje rozsiahlemu potrubiu rovnomerne šíriť vzduch vo veľkom priestore. 
 • Špirálový kompresor a funkcia voľného chladenia free cooling zaisťujú vysokoúčinnú a nepretržitú prevádzku. 
 • Alarm upchaného filtra upozorňuje, že je potrebné čistenie filtra a tým zaisťuje optimálnu prevádzku a spotrebu energie zníženú na minimálnu úroveň.

3 rady, ktoré vyhovejú vašim potrebám

UATYQ-ABAY1

cooling_operation_UATYQ-ABAY1_text.jpg

Vysoká flexibilita inštalácie a jednoduchá údržba

 • Jednoduchá inštalácia typu plug and play a jedna inštalačná konfigurácia; nie je potrebné žiadne ďalšie potrubie, pretože strany vnútornej a vonkajšej jednotky sú dopredu pripojené 
 • Vysoko účinný a spoľahlivý špirálový kompresor 
 • Chladivo plnené z výroby zabezpečuje bezchybnú a účinnú prevádzku

UATYQ-AFC2Y1

cooling_operation_example_UATYQ-AFC2Y1_text.jpg

Verzia s 2 klapkami s integrovaným prívodom pre čerstvý vzduch

 • Voľné chladenie s možnosťou prívodu čerstvého vzduchu na 100%
  • Zlepšená kvalita vzduchu v interiéri 
  • Úspora energie chladením budovy čerstvým vonkajším vzduchom 
 • Štandardné pripojenie snímača CO2 
  • Ideálna rovnováha medzi účinnosťou a kvalitou vnútorného vzduchu 
 • Zahrňuje všetky funkcie základného modelu

UATYQ-AFC3Y1

heating_operation_UATYQ-AFC3Y1_text.jpg

Verzia s 3 klapkami s integrovaným prívodom pre čerstvý vzduch a odvádzanie vzduchu

 • Integrovaná odberová klapka 
  • Eliminuje nadbytočný pretlak v budove 
  • Modely UATYQ45-115AFC3Y1 sú vybavené vysokoúčinným odberovým ventilátorom pre optimálne šírenie vzduchu vo väčších budovách 
 • Termodynamická rekuperácia tepla 
  • Šetrí energiu rekuperáciou odpadového tepla cez vonkajší výmenník tepla
  • Dostupná s modelom UATYQ20-55AFC3Y1

Zistite viac