Dijelove

Dijelovi i potrošni materijal

Visokokvalitetne komponente za visokokvalitetna rješenja

Komponente u koje možete imati povjerenja

Sve komponente koje čine Daikin rješenja su visokokvalitetne. To znači da ako je komponentu zamijenio Daikin instalater, možete biti sigurni da će instalacija održavati vrhunsku učinkovitost i rad.

Naši dijelovi i potrošni materijal dostupni su u velikim količinama najmanje 10 godina nakon kupovine instalacije. U potpunosti smo opskrbljeni i otvoreni 24/7 te instalateri mogu koristiti našu specijaliziranu internetsku trgovinu za dostavu i kupovinu rezervnih dijelova.