ringmajandus HVAC-R tööstusharus

Sulgeme ringi

Loome HVAC-R tööstusharus ringmajanduse

Daikini ringmajandus

Daikin aitab kaasa ringmajanduse arendamisele HVAC-R tööstusharus. Meie eesmärk on disainida süsteem, milles ei teki jäätmeid ega reostust, kus tooted ja materjalid püsivad kasutuses ning looduslikud süsteemid taastuvad. See on osa suuremast kohustusest, mille oleme endale võtnud: tagada ohutu ja tervisliku õhukeskkond ja püüda vähendada oma otsest ja kaudset CO2-heidet.

Selleks teeme järgmist:

Külmaaine taaskasutuse suurendamine

Külmaaine taaskasutuse suurendamine

Külmaainete ringmajanduse saavutamine sertifitseeritud regenereeritud külmaaine kasutamise ja külmaaine taaskasutuse edendamise kaudu tööstusharus.

Sesoonse tõhususe parandamine

Meie toodete sesoonse tõhususe parandamine

Paigaldise kestlikkuse tagamine kogu selle olelustsükli jooksul, kindlustades selleks tööstusharu suurima tõhususe läbi inverterite, külmaaine temperatuuri varieerimise ja soojustagastustehnoloogiate kasutamise.

Väiksema GSPga külmaainete kasutamine

Väiksema GSPga külmaainete väljatöötamine ja kasutamine

Väiksem CO2ekv tänu väiksema GSPga külmaainete, nagu R-32, R-407H, R-1234ze(E) kasutamisele.

Külmaaine koguse vähendamine

Külmaaine koguse vähendamine uutes seadmetes

Tõhusamad külmaained, nagu R-32 ja mikrokanalite tehnoloogia vähendavad vajamineva külmaaine kogust.

Külmaaine taaskasutus: sertifitseeritud regenereeritud külmaaine kasutamine

Külmaaine taaskasutamine, mis hoiab igal aastal ära 150 000 kg uue gaasi tootmise.

Mida tähendab sertifitseeritud regenereeritud külmaaine kasutamine?

Sõltumatult sertifitseeritud kvaliteet

Regenereeritud külmaaine vastab AHRI700 sertifikaadi standarditele, mida hindab sõltumatu labor, ja on seega sama kvaliteediga nagu uus külmaaine.

Euroopas regenereeritud ja taaskasutatud

Regenereeritud tähendab seda, et külmaaine regenereeritakse kvaliteetsel viisil vastavalt F-gaasi määruses esitatud definitsioonile.

R-410A regenereerimine on alles algus

Olemasolevates paigaldistes kasutatava R-410A külmaaine suurt potentsiaali arvestades kutsume üles ühinema meie missiooniga luua ringmajandus. Täna R-410A jaoks ja tulevikus teiste külmaainete jaoks.

Sertifitseeritud kasutatav kogus

Daikin Europe tehases kasutatakse uut ja regenereeritud külmaainet. Auditi protsessi kaudu kindlustame, et regenereeritud külmaaine on halduslikult suunatud VRV IV+ ja Mini VRV toodete tehases täitmisesse.

Mida tähendab sertifitseeritud regenereeritud külmaaine kasutamine?

Sertifitseeritud regenereeritud külmaaine kasutamine: põhimõte

Sertifitseeritud regenereeritud külmaaine kasutamise põhimõte
  1. Meie tehases kasutatakse regenereeritud ja uue külmaaine segu
  2. See regenereeritud ja uue külmaaine segu sisestatakse kõikidesse seadmetesse
  3. Audit ja sõltumatu sertifitseerimine
  4. Regenereeritud külmaaine on 100% halduslikult suunatud soojustagastusega VRV IV+ ja VRV IV S-seeria toodetesse

Lisateave

Seotud artiklid