Сертифициране на вашата зелена сграда

Сертифициране на вашата зелена сграда

Като водеща компания в ОВиК-R системите, Daikin е най-добрият партньор за вашите зелени строителни проекти.

Значението на зелените сгради

Решенията за енергийно ефективни сгради може да изглеждат по-скъпи, но изборът на устойчив вариант спестява пари в дългосрочен план. Като инвестирате в "зелено" решение, намалявате вашите текущи разходи и се възползвате от възобновяемите ресурси. Изпреварете законодателните промени и увеличете пазарната стойност на вашата сграда.

Цялостното решение на Daikin

Много сгради имат отделни системи за отопление, охлаждане, замразяване, вентилация и гореща вода. В резултат на това се губи голямо количество енергия. С цялостното решение на Daikin, ние предлагаме по-ефективна алтернатива. Цялостното решение на Daikin управлява до 70% от потреблението на енергия в сградата, за да се осигури максимална енергийна ефективност при минимални експлоатационни разходи и да се намалят емисиите на CO2.

Цялостно решение на Daikin
Вашият зелен партньор

Вашият зелен партньор

Нашият екип от акредитирани професионалисти (AС) е готов да ви консултира при избора на подходящо оборудване, за да постигнете целите си в рамките на заложения бюджет. Независимо дали става дума за сертифициране по BREEAM или LEED, устойчиво проектиране или пускане в експлоатация, Daikin е с вас на всеки етап от проекта, за да ви помогне да увеличите точките за вашата зелена сграда.

Променлив обем на хладилния агент (VRV) и инверторна технология

BREEAM, LEED и Daikin разглеждат енергийната ефективност като основен приоритет при разработването на вашия зелен проект. Най-добрата инвестиция, която можете да изберете, е технологията за променлив обем на хладилния агент на Daikin за VRV системи, тъй като ви позволява да регулирате температурата на хладилния агент с цел отразяване на реалните условия, като по този начин се създава оптимална сезонна ефективност по всяко време. VRV, водоохлаждащите агрегати и телата с регенериране на топлина на Daikin използват инверторна технология, за да осигурят най-високите оценки по BREEAM и LEED при изчисленията за енергийна ефективност.

VRV
Интелигентната мрежа

Интелигентната мрежа

За да се намали драстично потреблението на енергия на вашата сграда, работата на климатичната техника трябва да се управлява и контролира денонощно. Интелигентната мрежа на Daikin (i-Net) е базиран на интернет инструмент за анализ и анализ на данни, който ви позволява да се концентрирате върху основната си делова дейност и да поверите управлението на ОВК на нас. Нашата i-Net на Daikin постоянно регулира работата на вашата система без намеса от ваша страна.

Нашите проекти за зелени сгради

Специализирани сме за подпомагане на строителните предприемачи при получаване на BREEAM Excellent, LEED Gold, NZEB и други подобни сертификати. Разгледайте някои от проектите за зелени сгради, по които сме работили.

Quattro park c

Краков, Полша

BREEAM Very Good

VRV се използва като единствен източник за отопление и охлаждане. Intelligent Touch Manager се използва за централно управление и управление на потреблението на енергия.

Crystal Tower

Букурещ, Румъния

Фаза на проектиране на BREEAM: Excellent

Отличен и добре познат пример за цялостно решение на Daikin, водещ до високо енергийно ефективна ОВК инсталация

Уейбридж

Уейбридж, Великобритания

BREEAM Excellent

VRV системата на Daikin с регенериране на топлината има голям принос за високата енергийна ефективност в стилния офис на централата на компания

Увеличете оценката по BREEAM с Daikin

Основана през 1990 г., BREEAM подпомага собствениците на сгради, архитектите и дизайнерите при избора на устойчиви решения, които са дългосрочни и рентабилни. С помощта на независими и лицензирани оценители, BREEAM оценява енергийната ефективност и използването на вода, здравето и благосъстоянието, замърсяването, транспорта, материалите, отпадъците, екологията и управленските процеси и дава оценка на сградите въз основа на тези научни оценки по скала от "Pass" (Средна), "Good" (Добра), "Very good" (Много добра) до "Excellent" (Отлична) и "Outstanding" (Забележителна). Чрез създаването на тези цели, изпреварващи нормативните изисквания, BREEAM насърчава по-голямата устойчивост и иновациите.

Заводите на Daikin в Белгия и Чешката република, както и системите VRV, Sky Air, Daikin Altherma, Split и водоохлаждащите агрегати са сертифицирани по BES 6001. Това сертифициране гарантира социално, икономически и екологично отговорно снабдяване по цялата верига за доставки. Стандарт BES 6001 е официално признат от BREAAM и използването на продукти, сертифицирани по BES 6001 във вашата сграда, значително увеличава вашата оценка по BREEAM.

Научете повече