Сезонна ефективност

Daikin поведе пътя към сезонната ефективност

Предшественикът на иновациите

Нашата мисия се основава на иновации и нашият ангажимент да предоставим на потребителите на най-устойчивите и енергийно ефективни продукти. Когато Европейският съюз издаде Директивата за екологично проектиране (2009/125/ЕО) - законодателен акт за определяне на минимални стандарти за ефективност по отношение на продуктите, свързани с енергопотреблението, ние имахме готовност да отговорим на предизвикателството.

През 2010 г. Daikin стана първият производител и производител на ОВК продути и хладилна техника, който въведе сезонна ефективност: най-модерния метод за разработване и внедряване на по-високо енергийноефективни технологии за своите продукти с цел намаляване текущите разходи и опазване на околната среда.

Тази инициатива даде основание на Daikin да се превърне в динамично действащ лидер, който не само се съобразява с бъдещото законодателство, но и го изпреварва със своите усъвършенствани технологии и продукти.

Сезонна ефективност

Какво е сезонната ефективност?

Сезонната ефективност измерва реалната енергийна ефективност на устройствата за отопление и охлаждане за период от една година. За разлика от по-старите системи за отопление и охлаждане, сезонната ефективност проследява ежедневните операции на системата, включващи температурни колебания и периоди на бездействие в режим на готовност. След една година, данните за сезонната ефективност представят по-задълбочен и надежден анализ на енергопотреблението на системата. Това ще помогне на потребителите да предприемат правилните стъпки за намаляване на екологичния отпечатък на тяхната система.

Сезонна ефективност и енергийни етикети

За да се гарантира, че тези стандарти за енергийна ефективност се спазват, Директивата на Европейския съюз за екологично проектиране изисква гамата продукти на Daikin да показват уеднаквена маркировка за енергийна ефективност. Тези енергийни етикети показват енергийната ефективност на уредите за отопление и охлаждане и позволяват на потребителите лесно да сравняват различните модели.

Lot10-photogrid.png

Енергиен етикет - LOT 10

Генериране на етикет за термопомпи “въздух-въздух”.

Lot1-2-photogrid.png

Енергиен етикет - LOT 1&2

Генериране на етикет за водни отоплителни системи.

Lot6-photogrid.png

Енергиен етикет - LOT 6

Генериране на етикет и справка с технически данни за вентилационни системи.

EntrLOT1.png

Eco Design - Entr LOT21

за изпълнение на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за определяне на изискванията за екопроектиране към продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на изискванията за екопроектиране на въздухоотоплителни продукти, охладителни продукти, високотемпературни технологични охладители на течности и вентилаторни конвектори

EntrLOT1.png

Еко дизайн - Entr LOT1

Справка с технически данни за хладилни агрегати.

Интелигентно използване на енергията

От 2010 г. насам Daikin въведе сезонната ефективност за своята богата продуктова гама, за да помогне на потребителите да намалят своите разходи и да постигнат по-високи нива на енергийна ефективност. Разгледайте някои от най-съвременните климатични решения на Daikin, които използват сезонната ефективност, за да отговорят на потребностите на индустриалния, търговски и жилищен сектор.

skyair_RZAG-LV1.png

Sky Air на Daikin

Водещата в бранша лека търговска гама Sky Air на Daikin Предназначена за оптимална сезонна енергия, гамата Sky Air достига енергийни нива до A++ както при охлаждане, така и при отопление

bluevolution_emura_710x460.jpg

Спит на Daikin

Сплит системата на Daikin включва богата гама от вътрешни тела, отговарящи на високи стандарти на проектиране и ефективност. Енергоспестяващи функции като "интелигентно око" и седмичните таймери достигат до сезонна ефективност A+++.

vrv-485x200.png

VRV на Daikin

VRV технологията на Daikin е предназначена за постигане на висока сезонна ефективност в търговския сектор. Променливата температура на хладилния агент (VRT) гарантира, че серията VRV постига най-високите нива на комфорт и ефективност за крайните потребители.

Chiller-product-485x200.png

Водоохлаждащи агрегати на Daikin

Водоохлаждащите агрегати на Daikin са снабдени с най-модерните технологии, които осигуряват най-високата енергийна ефективност и по-ниски експлоатационни разходи.

altherma-500x330.png

Daikin Altherma

Като най-продаваната термопомпа на пазара, Daikin Altherma осигурява ниски нива на вредни емисии чрез устойчиво енергийно производство и енергийно ефективна технология.