Daikin корпоративно за нас

Нашата мисия

Ние сме посветили своите усилия да предоставим висококачествени продукти и цялостни климатични решения, създаващи комфорт и устойчива среда в помещенията за всички хора и региони по света.

 

Daikinbrand-photogrid.png

Търговската марка Daikin

Използваме нашата емблематична технология с икономични решения, за да начертаем бъдещето на отоплителните, охладителните, вентилационните и хладилните системи и гарантираме, че клиентите могат да разчитат на Daikin за максимален комфорт.

Innovation3-500x330.png

Иновации

Стремим се да предлагаме висококачествени продукти в настоящия момент, като същевременно оглавяваме процеса за разработване на енергоспестяващи технологии за бъдещето.

environmental-500x330.png

Отговорност към околната среда

Ние водим по пътя за намаляване на вредното въздействие върху околната среда. Ето защо ние внедряваме съобразени с околната среда практики и устойчиви решения във всеки продукт, произведен от нас.

Основните ценности на Група Daikin Europe са:

  • Абсолютно доверие - ангажимент за изграждане на отношения, основани на доверие и откритост, с клиенти, колеги, бизнес партньори и общности.
  • Предприемчиво управление - ангажимент за изграждане на компанията чрез насърчаване и възнаграждаване на инициативността и високите постижения на всички служители.
  • Хармонични лични отношения - ангажимент за работно място, на което всички работят заедно и се посвещават на изпълнението на целите и преодоляване на предизвикателствата за Daikin

Корпоративна социална отговорност (КСО)

Като част от глобалната група Daikin, Daikin Europe се стреми да бъде световен лидер във всички аспекти на своя бизнес. Корпоративната социална отговорност не е само добре обоснована инициатива на Daikin. Тя е част от ДНК на компанията и оформя корпоративната култура. Основните ценности, груповата философия и наръчника за корпоративна етика разглеждат начина, по който Daikin желае да развива своята делова активност си и как компанията поема отговорности пред себе си и пред другите.

Философия на групата

Ръководството на Daikin формулира ясна групова философия, за да формира мислене, което може да бъде споделяно от всички в Групата Daikin. Философията на Групата Daikin Group дава възможност на всички в групата да генерират новаторски идеи и предложения, да правят отговорни преценки или да вземат решения и да предприемат гъвкави действия в хода на своята работа.

Корпоративна етика

Корпоративната етика на Daikin е изражение на основни ценности и представлява рамка за вземане на решения. Личната отговорност и задължение на всеки член на Група Daikin Europe е да спазва високи етични и правни норми на поведение както на думи, така и с дела независимо дали това се изисква от закона.

Качество на организация

През годините Daikin Europe N.V. завоюва признание като добре управлявана и организирана компания, която отговаря на всички европейски производствени стандарти и е ангажирана с безопасността и качеството на живот на своята работна сила. Стремим се да надхвърлим изискванията всички действащи разпоредби за заетостта и здравето и безопасността и да гарантираме, че нашите служители са ефективно обучени и адекватно подпомагани на работното място.

Научете повече